fbpx
Финансова академия

Какво е „сложна лихва“?

Ако чувате понятието „сложна лихва“ за първи път, то със сигурност не знаете и защо Айнщайн я нарича осмото чудо на света. Тази кратка статия ще ви запознае с ефекта на сложната лихва, известна още като лихва върху лихвата, който стои в основата на капиталовите пазари.

“Сложната лихва е осмото чудо на света. Който я разбира я събира, който не я разбира я плаща.”

Алберт Айнщайн

Ако плащате сложната лихва, за вас тя ще бъде цена, която плащате за ползване на капитал. Сложната лихва е например цената, която плащате извън главницата при изплащане на кредит. Ако я получавате обаче, тя ще работи във ваша полза и ще се изненадате от възвращаемостта от актив, който притежавате.

Какво всъщност представлява ефектът на сложната лихва?

За да разберем това, ви предлагам да си представим следния пример.

Вие внасяте 100 лв. в даден финансов актив, например взаимен фонд, който постига 10% доходност за една година. След точно една година ще имате 100 лева плюс още 10% от тях или общо 110 лева. Нека да си представим, че нямате нужда от тези 110 лева и пожелаете да ги реинвестирате в същия продукт за срок от още 1 година. На края на периода (след 2 години) по сметката си вече ще имате 121 лева. Вие ще получите не само нова лихва (10%) върху базовата сума от 100 лева, но и още 10% или 1 лев върху реинвестираната лихва от първата година в размер на 10 лева. И така, за период от много на брой години, ще получавате все по-голяма лихва върху старите лихви с всяка изминала година.

Базовата формула, която можем да използваме за пресмятане на ефекта на сложната лихва за период от N години, е: (Базовата сума = 100 лева ) Х ((1 + лихвения процент) на степен N). Ако оставите олихвената сума за период от не 2, а 3 години, можете да пресметнете сумата, с която ще разполагате в края на периода, така: 100(1.1)^3 или 133.1 лева. А сега си представете, че през тези 3 години не само сте запазили без да теглите първоначалната сума, но сте вложили още пари…

Разбира се, че не е лесно да смятаме на ум ефекта на сложната лихва за по-голям период от време. Често хората, които инвестират във финансови продукти искат да знаят например за колко време ще могат да си удвоят парите.

Отговорът се намира в т. нар. „правило на числото 72“.

Ако имате 100 лева, които инвестирате в продукт с 10% доходност, ще са ви нужни 72/10 или 7.2 години за да ги направите 200 лева. Ако имате 100 лева, които инвестирате в продукт с 7% доходност, ще са ви нужни 72/7 или малко над 10 години, за да удвоите парите отново до 200 лева. Ако имате 1 000 лв. и ги инвестирате в продукт с 8% доходност ще са ви нужни 9 години, за да ги направите 2 000 лв.

Ефектът на сложната лихва кореспондира и с времевия период на инвестицията. Това е т.нар. сила на дългосрочното инвестиране, още повече ако инвестицията ви е в акции. За да разберете в какво се крие силата на дългосрочното инвестиране прочетете следващата ни статия.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.