fbpx
Финансова академия

Какво представлява взаимния фонд?

Взаимните фондове са финансов продукт, който помага на все повече хора да постигнат добра доходност за спестяванията си в дългосрочен план. Те са наричани още договорни фондове, инвестицонни фондове или колективни инвестиционни схеми. Взаимните фондове представляват инвестиционни портфейли от различни видове финансови активи (акции, облигации, суровини и други), които се управляват професионално от инвестиционни мениджъри в т.нар. управляващи дружества. Когато купувате дялове на взаимен фонд, вие получавате част от неговия портфейл. Цената на дяловете на даден инвестиционен фонд може да се покачва или да спада в зависимост от неговото представяне. То е пряко свързано с индивидуалното представяне на активите, включени в портфейла му. Инвестицията във взаимен фонд е изключително подходящи за хора, които нямат необходимите познания, време и възможности сами да управляват парите си.

Инвестицията във взаимен фонд има няколко плюса:

 • Портфейлът на взаимния фонд се управлява професионално от мениджъри с голям опит и можете да разчитате на правилните решения, които те взимат ;
 • Рискът, който поемате, като инвестирате е по-нисък в сравнение с инвестицията в един клас активи;
 • Купувайки си дялове на взаимен фонд, вие купувате цял портфейл от различни видове активи, което минимизира риска на инвестицията ви;
 • Можете да инвестирате с малки суми регулярно;
 • Инвестицията във взаимен фонд е изключително достъпна. За да инвестирате, не е необходимо да имате значителна сума пари. Можете да купите дори само един дял, като инвестицията ви ще е равна на неговата цена (НСА);
 • Можете бързо и лесно да продадете дяловете си, ако са ви необходими пари в брой или сте решили да ги инвестирате в друго. Във всеки един момент вие можете да подадете заявка за обратно изкупуване на дяловете ви към управляващото дружество. До няколко дни ще получите парите си, спрямо броя и цената на дяловете ви в момента. Не сте ограничени със срок, за който да инвестирате парите си и не трябва да чакате определена дата/падеж, за да се възползвате от евентуалното покачване на цените на дяловете си;
 • Можете да следите безпроблемно кешовата равностойност на инвестицията си ежедневно. Взаимните фондове публикуват цените си при всяко изчисляване на НСА. По този начин инвеститорите могат да проследяват актуалните цени на интернет страницата на дружеството, което ги управлява. Регулярно инвеститорите получават и инвестиционни коментари за управлението на портфейла и пазарната среда.

 Видове взаимни фондове

 Има много разнообразни видове взаимни фондове. Те се различават по фокуса на инвестицията си, активите, в които инвестират, стратегия на управление на портфейла, която прилагат.

 • Взаимни фондове в акции – Тези фондове инвестират в акциите на публично търгувани компании. Тяхната основна цел е да реализират дългосрочна капиталова печалба на инвестицията.
 • Взаимни фондове в облигации – Те инвестират в правителствени, общински и корпоративни облигации. Основната им цел е постигането на регулярна фиксирана доходност под формата на лихва.
 • Взаимни фондове паричен пазар – Набраните средства се инвестират в различни депозити и други бързо ликвидни и краткосрочни инструменти, като мениджърите на тези фондове целят запазването на първоначалната инвестиция и умерен краткосрочен доход и ликвидност. Тези фондове имат нисък рисков профил и са предназначени за по-консервативни инвеститори.
 • Взаимни фондове в различни видове алтернативни активи – Те инвестират в различни видове активи, като суровини (злато, петрол и др.), недвижими имоти (жилищни сгради, бизнес имоти, земеделска земя) и др., възползвайки се от свойствата на диверсификацията, т.е. разпределянето на финансовия ресурс в различни активи. Те са активно управлявани и мениджърите им целят превес във формирането на портфейла на фонда да имат тези активи, които се представят най-добре в момента. Тези фондове имат за цел получаването както на краткосрочна доходност, така и на дългосрочна възвръщаемост на инвестицията.
Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.