fbpx
Финансова академия

Какво да изберем ETF или взаимен фонд

Борсово търгуваният индексен фонд, или т.нар. ETF, e търгуван на фондовите пазари взаимен фонд, който може да следи представянето на индекс, сектор, суровина, например инвестиционно злато, валутни двойки и др. При ETF стойността се определя не от нетната стойност на активите, а цената от търсенето и предлагането, както при традиционните акции.

Има 10 основни разлики, между ETF и взаимен фонд, които всеки инвеститор трябва да знае. Те ще му помогнат да избере в кой от двата финансови инструмента да инвестира.

Клиентски фокус

ETF-ите са подходящи за инвестиция на по-големи суми, както и за по–активните инвеститори, т.е. тези които биха следили представянето и биха търгували по-често.

Взаимните фондове са подходящи и за клиенти с по-малък начален капитал или клиенти, инвестиращи малки суми на месечни вноски. При тях не е необходимо да отделяте от времето си, за да следите представянето им и да?

Стратегия

ETF-ите имат предимно пасивно управление.

Взаимни фондове предимно се управляват активно.

Разходи за транзакции/преводи

За да инвестират в ETF-и трябва да използвате изходящ презграничен валутен превод. (Това не важи единствено за ЕТФ върху българския борсов индекс Софикс)

За инвестиция във взаимен фонд ви е достатъчен обикновен банков превод.

Общи разходи при сключване на сделки

ETF-ите имат значително по-ниски такси. Обикновено брокерската комисиона се интерпретира в спреда по покупко-продажбата. По този начин в зависимост от големината на фонда, разходите при покупко-продажба варират от 0% за най-ликвидните до 1% за по-слабо ликвидните.

Взаимни фондове имат по-високи такси на входа, които намаляват първоначалната инвестиция. Общите разходи варират от 0% до 2%, според различните класове активи и региони, в които инвестира фондът.

Такса за управление

При ETF-ите таксите за управление варират от 0% до 1%, в зависимост от това дали фондът има активна или пасивна стратегия на управление.

При взаимните фондове таксите са от 0.5% до 2.5%, в зависимост от класовете активи, в които инвестира фондът.

Достъп

Достъпът до ETF-и става чрез платформа за търговия.

За да инвестирате във взаимен фонд трябва да се обърнете към асет мениджмънт компания.

Данъчно облагане

При ETF-ите се дължи 10% от печалбата за фондовете на американски издатели.

Няма данък върху печалбата за регистрираните в ЕС ETF-и и взаимни фондове.

Обхват

Има пазари, на които не може да се инвестира чрез ETF, тъй като те обикновено инвестират само в компаниите, включени в основните индекси.

Със взаимните фондове можем да получим достъп до всеки пазар, както и да инвестираме в по-малки или непопулярни компании.

НСА, цени

При ETF-ите в рамките на деня цената, на която се търгува даден фонд може да се променя значително.

При взаимните фондове цената на дял отразява напълно НСА, като се изчислява веднъж дневно в края на всеки ден.

Сравнение с бенчмарк

Повечето ETF-и се движат заедно с бенчмарковете си в дългосрочен план.

Голяма част от взаимните фондове не успяват да се справят по-добре от бенчмарковете си в дългосрочен план.

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.