fbpx
Лични финанси

Най-ценният актив при инвестирането – време

Или как днешните 20-годишни могат да си позволят да се пенсионират охолно и да живеят добре до 100 години като спестяват малка част от парите си*

Вие сте в началото на 20-те си години. Кариерата ви едва сега започва, а плановете как да бъде разпределена заплатата ви са големи. Вероятно някои от вас имат кредити от следването си, планирате в някакъв бъдещ етап да си купите жилище, но сте го оставили за бъдещето.

Вероятно да спестявате за пенсионирането си на този етап трябва да бъде последната ви грижа.

Но не е съвсем така, защото вашата младост ви дава уникално предимство.

Заплатата ви сигурно ви се струва крайно недостатъчна, но вие притежавате най-ценният актив – време. Това означава, че ако започнете да правите дългосрочни спестявания сега, финалната инвестирана от вас сума, при равни други условия, ще е по-малка, от сумата, която трябва да инвестира някой, който започва 10 или 15 години по-късно, за да постигнете една и съща цел. Предимството, което имате сега избледнява с годините.

Изчисления на голяма мултинационална инвестиционна компания са определили колко точно от своите доходи трябва да спестяват в т.нар. спестовни планове 20 годишните, за да се пенсионират без притеснения на 68 години и да могат да живеят добре до 100 годишна възраст. Тези изчисления са направени на базата на очаквания за Великобритания доход, но основните им изводи са валидни за всички.

Но нека започнем с това

какво е „спестовен план“.

Когато имате спестовен план, вие с малки регулярни вноски вие си купувате дялове от различно структурирани портфейли, най-често взаимни фондове, които имат целева годишна доходност. По този начин използвайки сложното олихвяване, дългосрочността на инвестицията и предимството на dollar-cost averaging стратегията, вие спестявате и печелите пари. Едно допълнително предимство на тези  планове е, че са освободени от данъци, което не е валидно за депозитите например.

Вероятно част от Вас се чудят, защо трябва да спестите достатъчно пари, за да живеете охолно до 100 години? Да имате достатъчно средства до тази възраст става все по-важно, според данните на националния статистически институт на Великобритания. Подобряването на здравните грижи и различния начин на живот водят до там, че има 20% вероятност за мъжете и 27% вероятност за жените, които в момента са на 20 години да доживеят до 100 години. Средната очаквана продължителност на живота на хората, родени в късните 90 години е 88 години за мъжете и 91 години за жените.

Изчисленията показват, че да постигнете на максимум целта си и да имате достатъчно средства не само за основни нужди, но и за удоволствия и пътувания, трябва да влагате в спестовен план около 10 – 11% от приходите си.

За да илюстрираме защо времето е най-ценният актив, ще Ви дадем няколко примера за това какво бихте спестили, ако внасяте регулярно по 100 лв. на месец в спестовен план с очаквана годишна доходност средно около 8%.

Възраст Години, в които инвестирате Месечна вноска Средногодишна доходност Внесена сума Сума, налична в края на периода
40 годишен 20 години 100 лв. 8% 24 000 лв. 59 000 лв.
30 годишен 30 години 100 лв. 8% 36 000 лв. 150 000 лв.
20 годишен 40 години 100 лв. 8% 48 000 лв. 351 000 лв.

Примерът е достатъчно красноречив и показва, че ако започнете като 20 годишен, дори да внасяте в спестовен план под 10% от доходите си с помощта на сложната лихва и силата на дългосрочната инвестиция, ще се пенсионирате със солидна сума, която ще ви стигне до 100 годишна възраст. Обратното препоръката към хората, които започват да спестяват по-късно е да инвестират по-голяма сума като месечна вноска, за да компенсират по-малкото време.

*Източник Schroders.com

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.

Не губете време, обадете се