fbpx
Лични финанси

Правилото „не слагайте всички яйца в една кошница“

Индивидуалните инвеститори притежават много по-малък портфейл (сбор от различни активи) от институционалните инвеститори и затова за тях е много по-трудно да устоят на краткосрочните колебания на пазара. Един от начините за справяне с този проблем е

диверсификацията на активите или т.нар. правило „не слагайте всички яйца в една кошница“.

Диверсификацията е средство за намаляване на риска при инвестиране и се осъществява като в един финансов портфейл се смесват различни финансови инструменти. По-просто казано, ако искате да инвестирате сумата от 5 000 лв. и това да бъде вашият начален финансов портфейл, не ги инвестирайте само в един актив, а изберете различни инструменти, в които да ги вложите. Това могат да бъдат депозити, акции от компания, търгувана на борсата или недвижим имот/земеделска земя например. Най-общо казано това е правилото наречено – не всички яйца в една кошница. Традиционно българите инвестират единствено в недвижими имоти, а останалите средства държат в банкови депозити или пари в брой. По този начин, те не могат да се възползват от ефекта на дивесификацията, при който ако стойността на един от активите в инвестиционния портфейл се понижава, то е вероятно стойността на друг да се покачва и така се намалява риска от това да загуба на пари.

Диверсификацията е основополагаща концепция при инвестирането, но прилагането й на практика се оказва доста трудно. Има различни формули, които демонстрират как действа тя. Ето един пример: Представете си, че живеете на остров, чиято икономика е съставена само от 2 компании. Едната произвежда и продава слънцезащитен крем, а другата чадъри. Ако инвестирате всичките си пари, в тази, която продава слънцезащитен крем, ще повишите авоарите си, но само през тази част от годината, когато е слънчево. Когато вали, вие ще губите и обратното. Затова най-подходящо е да инвестирате и в двете компании. По този ще цената на част от инвестициите ви винаги ще расте и ще компенсира тази част, която е в спад.

Още по-трудно е да приложите диверсификация на инвестициите си, когато сте малък инвеститор и когато нямате задълбочени познания. В горния пример посочихме сумата от 5 000 лв., но реално за да инвестирате в предложените различни активи, тя би била недостатъчна. Затова добър вариант за индивидуалните инвеститори, които не разполагат с много средства и нямат големи познания са

инвестициите във взаимни фондове.

Те представляват готов структуриран портфейл, който се управлява от професионалисти. Бихте могли да приложите диверсификация като изберете различни по фокус взаимни фондове.

Накрая Ви предлагам три правила, които да следвате, когато искате да приложите диверсификация на инвестициите си:

  1. Разделяйте портфейла си между различни финансови инструменти като кеш/депозити, акции, облигации, дялове във взаимни фондове.
  2. Подбирайте инвестициите си в ценни книжа с различно ниво на риск. Добре е те да бъдат от нискорискови до високорискови.
  3. Инвестирайте в активи в различни индустрии.

Няма друг фактор, който да има толкова важно значение за успешната дългосрочната инвестиция колкото има диверсификацията, така че си струва да помислите как да я постигнете.

Използвани са материали от Investopedia.

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.