fbpx
Финансова академия

Какво е инфлация?

Инфлация е една от най-често употребяваните думи във финансовия свят, а често присъства и в ежедневието ни. Защо е толкова важна, какво всъщност стои зад нея и как влияе на доходите и инвестициите ни, ще ви представим в поредица от материали.

Инфлацията е количествена мярка, която измерва темпа на увеличението на цената на осреднена потребителска кошница от продукти и услуги за определен период от време. Често изразена в проценти, инфлацията показва намаляването на покупателната способност на националната валута. Когато цените се покачват, те започват да влияят на качеството на живот на населението и отговорните монетарни институции, най-често централната банка на държавата, вземат мерки, за да поддържат инфлацията в рамките на допустимите граници и да предпазят икономиката от трусове.

Има различни начини за измерване на инфлация, в зависимост от подбраните стоки и услуги. Тя е точно обратното на дефлация, която се отчита, когато инфлацията падне под 0 процента.

Няколко прости примера

Представете си, че възрастна дама е забравила в стария си портфейл 10 $ през 1975 г. През тази година 1 л. бензин в САЩ е струвал близо 14 цента, т.е. с тези 10 $ тя е могла да си купи 76 л. бензин. Ако тя намери парите през 2000-та година, то в САЩ ще може да си купи 23, 75 л бензин. Въпреки че стойността на парите е една и съща, за 25 години те са загубили близо 70% от своята покупателна сила. Този пример показва как парите губят покупателната си способност с покачването на цените. Точно това представлява инфлацията.

Въпреки това не е задължително цените на даден продукт или услуга да се покачват с времето, те биха могли да останат стабилни или дори да паднат. Например през март 2008 г. цената на бушел (около 4 кг) пшеница в САЩ е на рекордно висока стойност от 11, 05 $, а през 2016 г. тя е паднала до 3,99$. Причините за това са благоприятните метеорологични условия и богатата реколта. Това означава, че за 100 $ през 2008 г. сте можели да купите по-малко пшеница, отколкото през 2016 г. Този феномен се нарича дефлация.

Въпреки че е лесно да се измерят промените в цените на отделните продукти във времето, хората се нуждаят от цял набор от продукти и услуги. Те включват стоки като зърнени храни, метал и гориво, комунални услуги като електричество и транспорт и услуги като здравеопазване, развлечения. Инфлацията измерва цялостното въздействие на промените в цените за разнообразен набор от продукти и услуги и дава възможност за отчитане на ценовото равнище на стоките и услугите в дадена икономика за определен период от време.

Защо съществува инфлацията?

Повишаването на цените е коренът на инфлацията, въпреки че то може да се дължи на различни фактори. В контекста на причините заради които се проявява, инфлацията се класифицира в три типа: инфлация на търсенето, инфлация на разходите и структурна инфлация.Инфлацията на търсенето се появява, когато обемът на търсенето на продукти и услуги в една икономика расте по-бързо от производителността. По този начин се създава неравенство между търсенето и предлагането с по-високо търсене, отколкото предлагане и това автоматично води до увеличаване на цените. Например, когато производителите на петрол решат да намалят добива на нефт, доставките намаляват. Това води до по-голямо търсене, което води до повишаване на цените и допринася за инфлацията. Освен това, увеличаването на обема на паричните ресурси в една икономика също води до инфлация. Когато потребителите имат повече пари, те обикновено увеличават харчовете си. Това увеличава търсенето и отново води до повишаване на цените.

Монетарните институции могат да увеличат наличието на парични средства в икономиката, чрез печатане на нови пари или чрез девалвиране (намаляване на стойността) на паричните единици. Всички тези случаи на повишаване на търсенето, водят до загуба на покупателна способност на паричните единици.

Монетарната теория обяснява връзката между инфлацията и наличието на пари в една икономика. Например, вследствие на завладяването на ацтеките и инките от Испания голямо количество злато и най-вече сребро попада в Испания и в европейските икономики. Тъй като наличието на пари се увеличава, цените на стоките също скачат и това води до обезценяване на парите и оттам до икономически колапс.

Инфлацията на разходите е резултат от повишаване на цените на производствените процеси. Примери могат да се намерят при повишаване на цената труда или на някои от основните индустриални суровини. Те водят до повишаване на цените на стоките или услугите и съответно до инфлация. Структурната инфлация се причинява от очакванията. Тъй като цените на стоките и услугите се повишават, работниците изискват по-високи заплати, за да покриват разходите си. Тяхното повишено заплащане, води до по-високи цени на стоките и услугите. Спиралата продължава, защото единия фактор води до другия и обратно.

В следващия материал ще ви запознаем с индексите за измерване на инфлацията и ефекта от нея.

В материала са използвани материали от investopedia

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.