fbpx
Лични финанси

Как да победим инфлацията?

В тази трета статия за инфлацията ще Ви дадем полезна информация как можете да предпазите спестяванията си от инфлацията.

Както видяхме в предишните материали

за периода януари 2000 – януари 2019 г. процентът инфлация  в България е бил 107,3%.

Това означава, че ако в началото на периода сте имали 10 000 лв., които не сте инвестирали по никакъв начин, през 2019 г. с тях ще можете да си купите наполовина по-малко неща, отколкото през 2000 година. С други думи, макар и като количество парите ви да стоят непокътнати, вие сте загубили голяма част от тях.

Така че, ако имате спестени пари, най-доброто, което можете да направите с тях е не да ги държите „под дюшека“, а да им позволите да работят. За много хора, които нямат никакви познания за инвестициите, най-подходящият и сигурен начин за инвестиция е банковия депозит. Във времена на несигурност, финансови кризи и резки промени на фондовите пазари, тази инвестиция изглежда подходяща. Предвид някои големи банкови фалити в последните години, трябва да се приеме, че дори тази инвестиция крие известен риск. Oсвен това в исторически план

максималното, което могат да направят лихвите по банковите депозити е да неутрализират инфлацията.

А и това невинаги се случва. Статистика на БНБ за март показва, че средният лихвен процент по срочните депозити в България е 0.13% (номинална доходност), докато инфлацията по последни данни на НСИ е 3.6% на годишна база. Това означава, че реалната доходност, която е равна на номиналната доходност минус инфлацията, е -3.47%. По друг начин казано, в момента депозитите не водят до увеличаване, а до сигурна загуба на покупателната способност на паричните средства.

Счита се, че

акциите са най-добрият начин да се спечели от инфлацията,

тъй като повишаването на цените им всъщност е ефект от инфлацията.  Всяко увеличение на цената на суровините, труда, транспорта и другите аспекти от дейността води до повишаване на цената на крайния продукт, който произвежда една компания, инфлационният ефект се отразява в цените на акциите.

Има различни финансови инструменти, в които можете да инвестирате, за да се преборите с инфлацията и да опитате да увеличите спестяванията си – облигации, акции, ETF фондове, взаимни фондове и др. Всички тези инструменти носят различно ниво на риск, който трябва да сте готови да понесете, но исторически погледнато те побеждават инфлацията в дългосрочен план.

Един от най-лесните и балансирани начини да инвестирате парите си са взаимните фондове.

В България има голямо разнообразие от взаимни фондове с различен фокус и рисков профил.

Сред основните предимства на взаимните фондове пред другите финансови инструменти са готовия балансиран портфейл, който ви предлагат, възможността да инвестирате и с по-малки суми и ликвидността на инвестицията – във всеки един момент можете да подадете заявка за обратно изкупуване на дяловете ви и да получите парите си обратно.

Когато инвестирате парите си обаче, освен да прецените нивото на риск, което сте склонни да поемете, спрямо вашия инвеститорски профил,  трябва да сте наясно, че за да получите максималното от парите си, трябва да се доверите на „осмото чудо на света“ и да инвестирате дългосрочно.

По данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД)

в момента в България има 28 управляващи дружества,

които управляват 125 взаимни фонда с нетни активи 1 505 млрд. лева. Пълен списък на дружествата и техните фондове можете да намерите на уеб страницата на БАУД. Взаимните фондове, управлявани от българските дружества имат разнообразен фокус и ниво на риск. Освен тях чрез някои от българските управляващи дружества можете да получите достъп до взаимни фондове, управлявaни от глобални асет мениджмънт компании.

Какво ще изберете зависи от вашите цели, склонността ви към риск и познанията ви. Най-важното, което трябва да запомните е, че „съхраняването“ на парите ви, без да ги инвестирате в някакъв инструмент, почти сигурно означава, че ще загубите голяма част от покупателната им способност с времето. Затова е от изключителна важност да се образовате за начините да управлявате личните си финанси и да инвестирате!

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.