fbpx
Лични финанси, Финансова академия

Как да печелим от дивиденти?

Един от начините да инвестирате парите си дългосрочно, но едновременно с това да си осигурите регулярна доходност било за реинвестиция или за да си направите подарък, е да инвестирате в акции на компании, които изплащат дивиденти. Този вид инвестиция има и друго предимство – плащате по-малко данъци върху дохода си.

Какво е дивидент

Дивидентът е възнаграждение, формирано от част от печалбата на публични компании, което се изплаща на акционерите в тях. Размерът на дивидента и начина на разпределението му се гласува от Борда на директорите/Управителния съвет на компанията. Дивидентите могат да се изплащат в кеш или акции. Освен компаниите има и взаимни фондове и ETF-и, които изплащат дивиденти.

Най-често дивидентът представлява част от печалбата на компанията, а друга част от нея остава неразпределена, за да се използва в бъдещата дейност – инвестиции, разширяване на дейностите и др. Има случаи, когато публичните компании изплащат дивиденти, без да са реализирали печалба през конкретната година, като по този начин те се стараят да запазят имиджа си на редовно изплащаща дивиденти компания.

Бордът на директорите на компанията може да избере различни периоди, на които да се изплащат дивидентите. Те могат да бъдат изплащани регулярно  – месечно, на тримесечие или годишно. Компаниите могат да преценят, че ще изплатят непредвиден специален дивидент извън регулярния си график. Например през 2004 г. Microsoft обяви специален дивидент от 3$ на акция, извън регулярните си тримесечни дивиденти (между 8 и 16 цента на акция), заради много доброто си представяне и добри финансови резултати.

Най-добрите компании за дивидентна доходност

По-големите и утвърдени компании с предвидими печалби често са най-подходящите за покупка на акции, когато инвестицията е с цел получаване на доходност от дивиденти. Тези компании са склонни да изплащат редовни дивиденти, тъй като се стремят да максимизират богатството на акционерите си. Най-често, компаниите, които редовно изплащат дивиденти оперират в секторите на нефт и газ, банковия сектор, финансовите услуги, здравни и фармацевтични продукти, комунални услуги.

Други дружества, които изплащат редовно дивиденти са акционерните дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Те са създадени по реда на специален закон – Законът за дружествата със специална инвестиционна цел и са задължени да разпределят като дивидент не по-малко от 90% от печалбата си за финансовата година.

Едно от основните предимства в инвестицията в подобни дружества е

избягването на двойното данъчно облагане –

АДСИЦ не плащат данък върху печалбата, а акционерите плащат единствено 5% данък върху получения дивидент. Фондовете също могат да изплащат регулярен дивидент, ако това е част от инвестиционните им цели.

Стратъпите и другите високотехнологични компании, въпреки обичайно високия си ръст и добро представяне, рядко изплащат регулярни дивиденти, защото се намират в начален стадий на развитие и са им необходими повече средства за реинвестиции. Този тип компании са подходящи за друг вид инвестиция.

Как изплащането на дивиденти влияе на компаниите

Изплащането на дивиденти оказва влияние върху цената на акциите на компаниите – те обикновено се покачват с толкова, за колкото е официално обявен дивидентът и спадат със същата сума, след изтичане на срока за изплащането му.

Компаниите изплащат дивиденти по различни причини, които влияят по различен начин на инвеститорите.

Дивидентите са очаквани от инвеститорите като награда за тяхното доверие в команиите, а мениджмънтът им се старае да поддържа и увеличава тези настроения чрез регулярно изплащане на дивиденти.

Изплащането им се отразява позитивно на команиите, най-вече чрез повишеното доверие на инвеститорите в тях.

Компаниите, които изплащат дивиденти са предпочитани от много инвеститори, защото приходът/дивидентът е освободен от данък или е с намален такъв в много юрисдикции, докато печалбите от акции се облагат с по-високи данъци. В България например данъкът върху дивидентите е 5%, което го прави по-нисък от всеки друг данък върху печалба.

И тук, както в повечето случаи във финансовия свят, логиката е обратна.

Високият дивидент е признак и на доброто финансово състояние на компаниите и на високата им печалба. Но би могъл да означава и че компанията не планира да се развива в нови направления и да реинвестира печалбата си, което не е добър сигнал в дългосрочен план. Обявяването на 50% увеличение на дивидента, който General Electric обикновено изплаща през 2017 г., беше причината, която доведе до над 7% спад в цената на акциите ѝ например.

Ако компанията е известна с регулярното си плащане на високи дивиденти, намаляването им ще е сигнал към инвеститорите, че тя преживява труден период. Всъщност това не е непременно лоша новина. Това може да означава, че мениджмънтът на дадената компания има по-добри планове да инвестира печалбата и така да увеличи приходите в следващите години.

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.