fbpx
Финансова академия

Какво е акция, какво е важно да знаем

Искате да инвестирате в акции, но нямате нужните знания?

Нека да започнем от най-важните въпроси: какво е акция, как можем да купим акции и как се формира печалбата ни от търговия или инвестиране в акции? Това са все въпроси, които всички си задаваме, или за които нямаме пълен отговор.

 Ако сте готови нека  да започнем с малко история…

По време на Римската империя много от услугите  които тя е извършвала, били давани на частни компании. Тези компании се наричали publicani. Те били подобни на модерните корпорации и издавали акции, наричани partes.

Често в английската литература ще срещнем два термина за акция – „share“ и “stock”. И докато първият термин звучи логично, то не можем да кажем същото за втория.

Едно от значенията на английската дума „stock“ е дръжка.

Интересното в случая е, че във Великобритания данъците се събирали с дървена пръчка, върху която си водели записи или резки. Човека, който давал пари получавал дългата част наречена “stock”. Късата част оставала при получателя на парите и се наричала “foil”. Всяка страна имала идентични резки и записи. Също двете части се чупели на две преди да се разделят. След това като оригинал се приемали само части, които съвпадат.

Така произлиза съвремения термин „stock“ . Той показва собственост след направено плащане.

И така, акция е ценна книга, която удостоверява право на собственост върху определена част от капитала на дадено търговско дружество. 

Важно е да знаем, че една акция има:

Номинална стойност – това е стойността, която е записана върху самата акция, също както при парите. Определя се с решение на акционерите.

Емисионна стойност – това е стойността, за която ще закупим акцията. Определя се с решение на акционерите при издаването на акцията. Тя може да е равна на номиналната стойност, но обикновено е по-голяма, и не може да е по-малка от номиналната стойност. Разликата между двете стойности отива в дружеството и помага за натрупване на по-голямо първоначално имущество.

Пазарна стойност – стойността на акцията на борсата, ако се търгува на нея.

Друга важна особеност е, че има няколко вида акции. При поименните акции името на притежателя е посочено върху самата акция, докато при акциите на приносител не се изписва името на собственика.

Също така, акциите се делят на обикновени и привилегировани. Обикновените акции дават право на дивидент, право на глас и право на ликвидационен дял. Привилегированите акции са със сигурен дивидент и ликвидационен дял, но нямат право на глас.

Ето как изглежда акция на Фейсбук

Как да купим акции?

За да купим акции, обикновено трябва да сключим договор с инвестиционен посредник.  Когато направим това, ние получаваме достъп до котировки на съответната акция. Така можем да купуваме дадената акция или да продаваме. В повечето случаи  търговията с акции се извършва с така наречените договори за разлика (ДЗР).  Договорите за разлика поскъпват и поевтиняват заедно с цената на съответната акция, върху която е базиран ДЗР. Това е направено с цел да улесни дребните инвеститори, които трудно могат да отделят достатъчно средства за покупка на реални акции. При този вид търговия ние нямаме право на дивидент и не притежаваме реално акцията, която сме купили. Идеята е да печелим от промяна в цената. Например, ако купим акция на цена от 80 долара и я продадем за 100 ще сме на печалба от 20 долара. Тази печалба може веднага да я приберем като закрием позицията си в съответния ДЗР.


Ако искаме да инвестираме в реални акции и да ги притежаваме, трябва да изберем брокер, който предлага търговия с реални акции. В този случай от голямо значение са комисионните, които плащаме. Друг важен фактор е надеждността на брокера и от колко дълго време е на пазара. Ето защо трябва да изберем брокер, който предлага търговия с реални акции с минимални комисионни. При притежаване на реална акция ние инвестираме в дружеството. Разчитаме да притежаваме акцията за по-дълъг период от време и да печелим от по-голямо поскъпване. Съответно имаме право на дивидент, ако такъв бъде разпределен.

Формирането на нашата печалба е по сходен начин като в примера с търговия с ДЗР.  Печелим от поскъпването на акцията също от разпределянето на дивидент. Всъщност, ако инвестираме дългосрочно използваме сила на която Айнщайн се е възхищавал и която може да работи за нас.

В последно време търговията с акции определено набира популярност в България. Макар и бавно, съотношението между депозити и акции започва да се променя. Много хора осъзнават, че акциите имат по-висока доходност в сравнение с депозитите, и започват да инвестират в акции. Има различни стратегии за покупка на акции. Може би най-популярния метод е DOLLAR-COST AVERAGING.

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Не са открити резултати.
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.