fbpx
Лични финанси

Защо е добре да ползваме застрахователeн брокер?

Днес в съвременния свят, сме заобиколени от доставчици на услуги. Всяка една услуга, която ползваме ни улеснява ежедневния живот, но в същото време ни отнема и част от личното богатство. Поради това, ежедневно пред нас изникват дилеми, какво да ползваме и с какво можем да се справим сами. Както казах, въпрос на възможности, цена и време.

Застрахователните брокери, са една съществена част от тези доставчици на услуги.*

В какво се състои дейността на застрахователния брокер и защо въобще съществуват на пазара, ще поясним в по-долните редове.

Застраховането по дефиниция, е дейност, при която застрахователни компании набират средства от физически и юридически лица и се задължават да осигурят застрахователно покритие през периода на застраховката. При настъпване на риск, изплащат обезщетение или правят плащане.

Тази дейност разраствайки се през годините, е произвела застрахователни продукти, които са станали задължителни (определени чрез закони, наредби и др.) и други, които са доброволни.

Задължителните застраховки са с ясни параметри. При тях, по-голям превес има най-ниската цена, защото общо взето покритията са дефинирани. Като пример може да посочим най-масовата застраховка на нашия пазар, а именно Гражданската Отговорност на автомобилистите. Гражданската Отговорност на Автомобилистите заема около 60% от пазарния дял, от всички застраховки.

По отношение на доброволното застраховане има голям брой компании и всяка компания предлага голям брой застрахователни продукти. Всеки един продукт, може да включва различни видове покрития и съответно различна цена.

Именно тук е ролята на брокера, който в зависимост от застрахователните нужди на своя клиент, трябва да открие и договори най-добрия застрахователен продукт. Този продукт трябва да отговаря на очакванията на клиента, както по цена, така и по качество.

Ролята на брокера не спира след сключване на полицата и плащането на премията. Някои от полиците, имат периодично обслужване / през седмица, месец, тримесечие и др./, брокерът подготвя документи, при нужда провежда обучения на служителите на клиента, и помага при комуникацията застрахован – застраховател.

При настъпване на застрахователно събитие /щета/, брокерът създава вътрешна организация и оказва необходимото съдействие на своят клиент Изключително полезна е намесата и навременните и правилни действия за документиране, доказване и остойностяване на възникналите неблагоприятни събития и координирането със застрахователната компания. 

Брокерът е междинната връзка на Застрахования и Застрахователната компания. Познавайки пазара, той се стреми тази връзка да бъде възможно най-добрата, както при сключване на полица, така и при изплащане на застрахователни обезщетения /щети/. Колегите използват да казват, че ние брокерите сме адвокати между застрахователната компания и клиентите, но аз смятам, че брокерът е и нещо повече. Брокера трябва да познава клиентите си и поради тази причина, той трябва да е и най-добрият съветник, който може да предложи решение за минимизиране и елиминиране на разходите при неприятни и непредвидени събития в ежедневния живот.

И ако се върнем към първия абзац от този текст – цена, време и възможности.

Застрахователните брокери работят безплатно за клиентите си.

Да, тази услуга е безплатна и спестява време, и да, няма никакви уловки.

 Възползвайте се от тази възможност, опитайте да работите с нас, за да разберете че ние не сме само посредници, а сме Вашите адвокати, най-добри съветници и хора на които можете да имате доверие.

*застрахователните брокери работят безплатно за своите клиенти. Цената за един и същ застрахователен продукт, която биха получили директно от  застрахователна компания и тази взета от брокер не се различава. Разликата е в това, че брокерът ще провери за Вас при кой застраховател ще получите най-доброто съотношение между цена – качество.

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Не са открити резултати.
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.