fbpx
Финансова академия

Устойчивостта в термини – част I

Устойчивостта на компаниите, която преди време беше само едно, при това не най-важното,  съображение за инвеститорите, когато взимат решение къде да инвестират, започва да става нещо модерно. Все повече инвеститори се интересуват от нея, когато преценяват инвестициите си.

Въздействието върху планетата – като климатични промени и загуба на биологично разнообразие – и върху хората – например чрез отношението към работниците – са в новините всеки ден. Все по-ясно е, че компаниите и страните, които се адаптират към подобни проблеми и предизвикателства, трябва да процъфтяват. Тези, които не го правят, няма. Последиците за печалбите и цените на акциите и облигациите са очевидни в последните години.

Но въпреки че принципите са доста прости, в областта на устойчивостта вече има много технически термини, които вероятно не са ясни за всички. Затова ви предлагам разяснение на някои от най-често употребяваните термини.

  •  

Граница от 2 ° C или „2 градуса“: Широко разпространено е мнението, че ограничаването на средното покачване на глобалните температури до по-малко от 2 ° C над доиндустриалните нива до края на този век може да помогне да се избегне най-лошото от свързаните природни бедствия с глобалното затопляне.

Активна собственост: Активно въздействие върху корпоративното поведение, за да гарантираме, че компаниите, в които инвестираме, се управляват по устойчив начин. Това помага както за защита, така и за увеличаване на стойността на инвестициите.

Въглероден отпечатък (Carbon footprint): мярка за емисии на парникови газове от група, физическо лице, компания или държава. Общите показатели включват общи въглеродни емисии или въглероден интензитет.

Въглероден интензитет (Carbon intensity): Въглеродни емисии на група, физическо лице, компания или държава на милион долара продажби.

Въглеродно отрицателен (Carbon negative): Субект, чиято дейност премахва повече въглеродни емисии от атмосферата, отколкото добавя.

Въглеродно неутрален (Carbon neutral): Постигане на нетни нулеви въглеродни емисии чрез балансиране на съществуващите емисии с въглеродни компенсации. За разлика от „нетната нула“, въглеродната неутралност често (но не винаги) се потвърждава или сертифицира от трета страна. Използването на тези термини варира в зависимост от региона.

Компенсиране на въглерода: Компенсиране на вашите общи въглеродни емисии чрез финансиране на въглеродни отрицателни дейности другаде. Компаниите често компенсират съществуващите си емисии, като инвестират в проекти като засаждане на дървета.

Ценообразуване на въглерод: Присвояване на разходи за излъчване на CO2 в атмосферата, обикновено под формата на такса за тон емитиран CO2, или ограничаване на общите емисии, които фирмите могат да произвеждат и издаване на разрешителни за емисии. Поставянето на икономически разходи върху емисиите се счита за най-ефективният начин за насърчаване на замърсителите да намалят изпускането си в атмосферата.

Кръгова икономика (Circular economy): Икономика, в която няма отпадъци, тъй като ресурсите никога не се изхвърлят – те непрекъснато се рециклират или използват отново.

Чиста технология: Гама от продукти, услуги и процеси, които намаляват използването на природните ресурси, намаляват или премахват емисиите и отпадъците и подобряват екологичната устойчивост. Вятърните турбини и електрическите превозни средства са два примера.

Изменение на климата (Climate change): Променящият се характер на нашия глобален климат, като затопляне на температурите и повишаване на морското равнище, в резултат както на естествените метеорологични модели, така и на човешката дейност. Да не се бърка с глобалното затопляне, което се фокусира единствено върху повишаването на температурите поради човешка дейност.

Климатично неутрален (Climate neutral): Постигане на нулеви общи емисии на всички парникови газове, като метан и азотен оксид, а не само на въглероден диоксид. След като ангажиментите за въглеродна неутралност станат обичайни, ние очакваме ангажиментите да станат по-строги, като напредват към климатична неутралност.

Конференция на страните (COP): Най-висшият орган за вземане на решения на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), който се събира ежегодно за прилагане на Конвенцията. Крайната цел на Конвенцията е да стабилизира парниковите газове на приемливо ниво. Парижкото споразумение е родено на COP21.

Корпоративна отговорност: Отговорността на компанията да управлява бизнеса си по начин, който оказва положително въздействие или поне не оказва отрицателно въздействие върху околната среда или обществото.

Декарбонизация: Процесът на намаляване на въглеродните емисии на компания, индустрия или държава. Декарбонизацията е критичен компонент на световния преход към нисковъглеродна икономика.

  • Използвани са преводни материали

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Не са открити резултати.
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.