fbpx
Лични финанси

Финансовите уроци на 2023 година, които да помним и през настоящата 2024

Финансовата 2023 г. беше една от най-трудните за мнозина. Често сравняват движенията на пазарите през нея със скоростно влакче в увеселителен парк. Инфлацията, макар и забавяща темпа си, продължи да е висока, знаците за предстояща рецесия в развития свят се увеличиха, въпреки че все още никой не може да прогнозира с точност нейния изход. Станахме свидетели на банкови фалити, експоненциалното развитие на AI обещава да пренапише историята на много браншове.

Както винаги сме казвали кризите са синоним за възможност. А най-голямата възможност, която ни предостави 2023 г. е да научим важни уроци. Основният урок на скоростното увеселително влакче е да се научим да се чувстваме комфортно при резките му завои и да забравим страха от резките спадове, защото след тях винаги следва бързо изкачване.

Нека да синтезираме важните уроци на 2023 г., които могат да ни помогнат и през предстоящата 2024 г. да управляваме успешно инвестициите си:

 1. Губите от инвестициите си само, когато вече сте се оттеглили от пазара

Силната волатилност на пазарите често кара инвеститорите да изпаднат в паника. Паниката и страхът са лоши финансови съветници. Без значение колко зле изглежда ситуацията в момента, винаги трябва да помните, че сте загубили от стойността на инвестицията си само в момента, в който се оттеглите от пазара. Докато сте инвестирани, независимо колко е паднала в момента цената на актива, в който сте инвестирали, винаги има възможност неговата стойност да се повиши над първоначално вложената от вас сума.

 1. Не можете да биете пазара

Дори да смятате, че имате нужните познания да предвидите движенията на пазарите, това е невъзможно в дългосрочен план. Някои от най-добрите инвеститори в света го признават. Пазарите се движат по правила, различни от човешката логика. Те често действат изпреварващо и отчитат лошите новини предварително. Движението им нагоре обикновено е преди реалната икономика да отчете подобрението.

 1. В несигурни времена трябва да се доверим на статистиката и историята

В исторически план корекции на пазарите се случват всяка година. „Мечият пазар“ (отклонение надолу с над 20%) също се случва средно на всеки 4 или 5 години. Неминуемо след това следва движение нагоре, което обикновено е по-силно от спадовете. Често инвеститорите допускат грешката да купуват, когато пазарите са на върха, а да продават, когато са на дъното. Не се влияйте от емоциите си. Вярвайте в историческите закономерности.

 1. Наложете си самодисциплина

За да бъдете успешен инвеститор ви е нужна дисциплина. Още по-валидно е това твърдение в трудни времена.

 1. Бъдете дългосрочни, инвестирането не е спринт

Едно от основните решения на всеки инвеститор, ако иска да бъде успешен е да си постави дългосрочни цели и да преследва тях. Често сме казвали, че инвестирането е маратон, не спринт. Бързата и лесна печалба в инвестициите е въпрос на късмет и по-скоро хазарт, отколкото целенасочено и дължащо се на знания и усилия действие. За много инвеститори 2023 г. вероятно не е била най-успешната година, но не забравяйте, че тя е само 1 година от дългия период, който трябва да доведе до успешен финал вашата инвестиция.

 1. Диверсификацията е по-важна от всякога

Правилото да не инвестирате само в един актив е едно от основополагащите инвестиционни правила. Още по-важно е то в периоди на несигурни пазари и кризи. Този урок не се отнася само за типа инвестиции, които притежавате. Това също означава разпределяне на риска в различни индустриални сектори и географски райони. Лесно е да забравиш диверсификацията, когато пазарите вървят нагоре, но в моменти на криза това изиграва лоша шега на инвеститорите.

През 2023 г. видяхме нагледно, че понякога правилото за балансиран и диверсифициран портфейл се забравя дори от професионалните инвеститори и историята завършва зле. Нагледен пример са банковите фалити в САЩ на търговска банка Silicon Valley Bank, както и на банките, инвестиращи в криптовалути Signature Bank и Silvergate. Въпреки отключените страхове и паралелите с с фалита на инвестиционната Lehman Brothers, който даде началото на Световната финансова криза през 2008 г., причините са съвсем различни. Основната причина за фалита на SVB е лошо управление на риска от страна на мениджмънта. Близо 60% от активите на банката са инвестирани в ДЦК, при среден процент за банковия сектор в Америка 25%. В момента, в който ДЦК, които са с фиксирани лихва, губят от стойността си, банката изпитва трудност да осигури ликвидност и да отговори на исканията за теглене на депозити от страна на технологичния сектор.

Един от подходящите начини да си осигурите диверсифициран и балансиран портфейл е да инвестирате в договорни фондове. Можете да избирате между различни региони, активи или индустрии.

 1. Най-добре е да игнорирате излишния шум и да се фокусирате върху това, което можете да контролирате

Всеки инвеститор трябва да приеме факта, че големите световни събития не са под неговия контрол. Големи събития, които имат потенциала да провалят пазарите, независимо дали са геополитически или финансови, са постоянни, когато става дума за инвестиране. Потенциални такива има и през предстоящата 2024 година. Вместо това е по-добре да се съсредоточите върху нещата, които можете да контролирате, като причините да инвестирате, в какво инвестирате и колко плащате.

Наличието на ясни, подходящи инвестиционни цели може да ви помогне да разберете колко – и за колко време – трябва да спестите, докато разпределянето на вашите инвестиции в различни активи, сектори и държави може да помогне за намаляване на риска на портфолиото ви.

 1. Инвестирайте в стойност

Това е инвестиционната философия на Уорън Бъфет и Чарли Мънгър. Тя е особено валидна в моменти на кризи, защото ако сте сигурни, че сте избрали компания или сектор, в който има потенциал, няма да се колебаете от моментните движения на пазара. Ще знаете, че в дългосрочен план инвестицията ви ще се отплати.

 1. Не чакайте правилния момент

Най-правилният момент да започнете да инвестирате е сега. Възможно е да е бил дори вчера, но това не можете да поправите. Спомнете си, че не можете да предвидите движенията на пазарите. Не чакайте да видите движението нагоре, защото е възможно да пропуснете възможността за потенциално добра инвестиция. Колкото повече изчаквате, толкова повече губите.

 1. Парите кеш са загубени пари

Дори да имате колебания дали ще спечелите, ако инвестирате парите си, не забравяйте, че при рекордно висока инфлация, ако ги държите кеш, вие реално губите от тяхната покупателна способност. Ако през настоящата година стойността на инвестициите ви не се е повишила, то през следващата или след 2 години, това може да се случи. Няма как да върнете покупателната стойност на парите, които сте държали кеш обаче.

 1. Инвестирайте на вноски

Това е един от важните финансови съвети, които експертите дават на индивидуални инвеститори във време на несигурност на пазарите. Възможно е да изберете инвестиция в спестовен план, където да инвестирате ежемесечно с малки суми. Но дори да имате по-голяма сума, която искате да инвестирате, добра стратегия би била да я разделите на 3 или 4 равно вноски и да я инвестирате постепенно.

 1. Не надценявайте поносимостта си към риск

Важно е още когато стартирате своя инвестиционен маратон да определите ясно инвеститорския си профил т.е. вашата склонност на риск. Веднъж определен е добре да го спазвате, дори да има моменти, в които сте изкушени да вземете по-рисковани решения, заради по-висока печалба. Именно в момент на кризи и мечи пазар тези решения се разколебават най-бързо и могат да бъдат причината, заради която да се оттеглите от пазара и вашата дългосрочна цел да пострада.

 1. Отделяйте време за повишаване на информираността ви за инвестициите

Интересувайте се от актуалните тенденции, четете прогнозите и анализите на експертите. Не е необходимо да посветите на това огромна част от времето си, но е добре да сте информирани. Това може да ви помогне да преалокирате инвестицията си или да се уверите, че сте взели правилното решение, без значение от моментните колебания.

 1. Намалете очакванията си за доходността

Това е една от тенденциите, около които се обединяват повечето финансови експерти. Без значение колко дълго ще продължи рецесията и дали ще завърши с „меко“ или „твърдо“ приземяване, възможностите за високи печалби в следващите години са свързани единствено с много високи нива на риск. Добре е индивидуалните инвеститори да бъдат по-умерени в очакванията си за доходността на инвестициите си и да се предпазят от прекалени рискове.

 

 1. Залагайте на активно управление на инвестициите ви

Несигурната финансова среда изтъква предимствата на активното управление на активи и фондове. Докато пасивното управление или стратегията buy and hold обикновено работи във време на стабилно покачване на пазарите и предимно за най-дългосрочни цели в порядъка на 30 или 40 годишен период, то активното управление е по-подходящо при волатилни и несигурни пазари. Активното управление дава по-добри резултати в периоди на икономическа криза, управлява по-добре риска и може да се съобрази с личния инвеститорски профил.

 1. Избирайте внимателно вашият партньор в инвестициите

Преди да изберете Управляващо дружество, независимо дали сте решили да инвестирате в договорен фонд или друг вид инвестиция е добре да се поинтересувате за неговата история и специализация. Важно е не само да знаете какви ще бъдат вашите допълнителни разходи под формата на такси и комисионни, които всички управляващи дружества обявяват. След като сте възприели подхода на активното управление е добре да сравните историята на фондовете и дали тяхната доходност е по-висока от избрания им бенчмарк в годините.

 

 

 

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.