fbpx

Мисия

Наша мисия е да повишим финансовата грамотност и инвестиционна култура на българските граждани, като направим образованието по лични финанси общодостъпно до всички.

Всички знаем, че да изразходите готова сума е много по-лесно и по-бързо, отколкото да я генерирате. Натрупването на грешки в разпределението на бюджета може да навреди на спестяванията и да постави хората във влошаващо се финансово състояние за години напред. Ето защо е важно всички хора да притежават основни финансови умения като фундаментално познание в живота.

Стремежът ни е образованието по лични финанси да стане общодостъпно до всички. Финансовата грамотност е знанието и разбирането за въздействието на пари в съвременния свят. Нужни са критични умения за това как хората да направят информирани и ефективни финансови решения въз основа на техните ресурси и обстоятелства. Последиците от това да не се научиш да управляваш и разбираш основните финансови концепции, може сериозно да засегне качеството на живот, което води до пропуснати спестявания или възможности за инвестиции, или още по-лошо: недостатъчни средства за извънредни ситуации, висок дълг, финансови загуби, банкрут и неизпълнени цели за цял живот.

За да достигне до повече хора, екипът на “Всичко за личните финанси” се обедини, за да създаде повече ресурси и възможности за преподаване на невероятно важни и практически финансови умения и грамотност.

Липсата на финансова култура пречи на хората да спестяват и инвестират умно, което води до спад в стандарта им на живот. Наша мисия е да повишим финансовата грамотност и инвестиционна култура на българските граждани. Ние предоставяме достъпна информация и съвети как хората да се борят с инфлацията и да инвестират разумно, така че да имат спестявания за момента, в който спрат да работят. Важно е възрастните хора да имат достойни старини, нещо което в днешни дни е социален проблем. Ние ги учим да отделят по 10-15% от месечния приход и да ги инвестират дългосрочно в активи, които бият инфлацията с 4%-5% средногодишно.

Всеобща заблуда е, че не могат да се инвестират малки суми. Като инвестираме на малки вноски дългосрочно, всеки месец, ние намаляваме колебанията, които може да претърпи нашият портфейл краткосрочно – осигуряваме добро представяне на спестяванията ни дори когато настъпят спадове на финансовите пазари.

Може би най-важните и формиращи години на развитие на добра финансова култура са годините на тийнейджърството и ранната възраст. Университетът е предизвикателна среда за учене на финансовата независимост, тъй като това е време в живота, когато разходите са високи спрямо дохода, който се генерира. Следва първата работа и нововъведеното чувство за свобода, които могат да доведат до изкушения с потенциално катастрофални последици.

Развитието на умения за финансова грамотност и знанията за управление на средства помагат на децата да пораснат отговорно и да се справят с някои от най-големите предизвикателства в живота.
Що се отнася до финансовото здраве на следващото поколение, всеки има своята роля, както и пряк интерес към това как младите възрастни вземат смислени финансови решения в ранна възраст. Икономическото бъдеще наистина зависи от управлението на финанси, което днес предаваме.

Aбонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси